พ่อบ่น
====
มาเที่ยวนี้พ่อบ่นว่า เหงาๆ ไม่ค่อยมีเพื่อน…

น้ากอบ ชอบ เหล้า บุหรี่ หวย
เดเหลี่ยน ชอบ เบียร์
แม่น้อย ชอบเบียร์

พ่อชอบหวย เหล้า บุหรี่ เบียร์ เลิกก่อนตายมา 30ปี… คงเหลือ เรื่องหวย คุยกับน้ากอบ…

#คิดถึงพ่ออีกละ