จากที่ไม่ชอบวิ่ง…ต้องไปหัดวิ่ง เพราะน้องหน่อย Noi Tibby ชวนไปวิ่งมาราธอน… 12 km

ผมเชื่ออยู่เรื่องนึงว่า ศักยภาพของร่างกายมนุษย์ นั้นมากเกินกว่าที่เราจะคาดคิด …เพียงแต่ความ”กลัว” จะเป็นตัวปิดกั้นความสามารถ ดังกล่าวเอาไว้… ดังนั้น การฝึกฝนจึงเริ่มขึ้น

เป้าหมายในการออกกำลังจึงถูกตั้งขึ้น..มันเป็นการสร้างความแข็งแรงให้ร่างกาย ไม่ใช่การลดความอ้วน…ดังนั้น sponsor 2 ขวดที่ซัดไป จึงอาจมีปริมาณ แคลลอรี่มากกว่าที่เพิ่ง Burn ออกไป…

ก็ต้องดูต่ออีกสักเดือน ว่าจะรุ่ง หรือ จะร่วง…เหอ เหอ