เวลาหยิบรูปเก่าๆขึ้นมาดู… ความรู้สึกเก่าๆ มันจะวิ่งเข้ามา…

สี่สิบปีก่อน คนจะมีรูปถ่ายสักใบไม่ใช่ง่ายๆ… ความชอบ ฐานะ สิ่งแวดล้อม ้เป็นปัจจัย

สมัยนี้.. วันไหนคนไม่ได้ถ่ายรูป ดูรูป ดูจะเป็นเรื่องผิดปกติ

ภาพนี้้ป็นภาพหนึ่งที่ผมถ่ายคู่กับพ่อ.. พ่อตอนนั้น น่าจะสักสี่สิบกว่า
คนในภาพ มีสี่คนอยู่บนสวรรค์หมดแล้ว…

ชีวิตคนเราก็เท่านี้ เกิด โต จาก… ชีวิตแต่ละช่วงช่างไว

จงใช้ชีวิตให้คุ้มที่ได้เกิดมา… หาประสบการณ์ให้ตัวเอง ดูแลคนใกล้ตัว และ ทำอะไรให้ส่วนรวม

ทำได้แค่นี้ก็คุ้มละครับ