พี่ประสงค์ ชวนผมมาเจอ บอกว่าจะพามาดูบ่อระบายน้ำ ในกฤษดานคร 26

กฤษดานคร 26 กับระบบระบายน้ำ ที่ทำไว้ให้ลูกบ้าน ด้านนี้ รับน้ำจาก Zone B และ C
ระบบออกแบบไว้ดี แต่ การดูแลไม่ดี ตอนนี้ สภาพเลยไม่สมบูรณ์และอันตราย

ตอนนี้ ลูกบ้านต้องช่วยกันแล้วล่ะ ว่าจะทำกันอย่างไรต่อดี

อย่างแรก จะทำไงให้ปั๊มตรงนี้มาใช้งานได้ .. แล้ วมี สถานีระบายน้ำ แบบนี้ อีก กี่ที่ เห็นพี่สงค์บอกว่า มี 8 บ่อ .. ! คงต้องตามกันไปดูต่อครับ ว่า ที่เหลือ สภาพเป็นอย่างไร