คอนโดที่จองไว้ ตามแผนจะต้องเสร็จแล้ว..
นี่ปลายปีแล้ว .. ยังไม่เสร็จสักที

ย่องเข้ามาดู หลายครั้ง ตัวตึกเสร็จแล้วล่ะ คงจะเป็นเรื่องของ การเก็บงานภายใน ..

ก็ต้องฟังข่าวกันต่อไป ว่า จะเสร็จเดือนไหน..

ตอนนี้ไม่รีบ ..