ส้วมแบบนี้ ผมเจอเยอะมากที่ญี่ปุ่น
เวลากด้น้ำเสร็จ น้ำจะไหล มาลงถาดก่อนลงไปในถังเก็บ…

นึกอยากเห็นหน้าคนออกแบบเลย เพราะ เชื่อว่า ลึกซึ้งมาก…

ที่ว่าลึกซึ้งเพราะออกแบบดี… นึกออกไหมครับว่าเริ่องอะไร?

#backpacker
#onvacation
#pingponglifestyle

Advertisements