หลังสงครามโลกเมืองสองเมืองโดนทำลายด้วย Atomic bomb

Nagasaki และ Hiroshima

อนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นที่นี่เตือนให้ระลึกถึงเหตุการณ์ ครั้งนั้น

ผมใช้เวลาตอนเช้ามาวิ่ง และ มาเยี่ยมชม

เป็นอีกจุดที่ควรมาครับ

#backpacker
#onvacation
#pingponglifestyle

Advertisements