เริ่องนี้ไม่กระทบการเที่ยว แต่ มีไว้ก็ทำให้คนไม่มองเราแปลกๆ ครับ

– ปิดเสียง และ ไม่คุยโทรศัพท์ บนรถ
– ข้ามถนนบนทางข้าม และ รอสัญญาณไฟ
– ปิดจมูกเมื่อไม่สบาย
– ไม่วางตะเกียบบนจาน
– เข้าคิว
– กล่าวขอโทษ และ ขอบคุณ
– ขานรับ ระหว่างการสนทนา
– นอบน้อมกับคนมีอายุมากกว่า

อีกมาก
ใครทราบมาเติมให้ทีครับ

#backpacker
#onvacation
#pingponglifestyle

Advertisements