เรื่องกินเริ่องใหญ่ แต่เรื่องสั่งอาหารเรื่องใหญ่กว่า

ทริปนี้ผมจึงต้อง หาร้านและ เมนูไว้ล่วงหน้าครับ เพราะ เจอเมนู ญี่ปุ่นแบบในรูปนี่ มีมึนเหมือนกัน

อีกมุขที่ใช้ได้ดี คือ การถ่ายรูปอาหารครับ .. น้องในร้านเข้าใจทุกคน

#backpacker
#onvacation
#pingponglifestyle

Advertisements