ตลาดที่โพนพิสัย เดี๋ยวนี้มีแห่งใหม่ ที่เน้นขายของสด ส่วนบริเวณที่เป็นที่เก่า จะเน้นขายอาหารเช้า เช่นโจ๊ก ข้าวเปียก ไข่กะทะ ถ้าจะจัดของหนัก ก็มีร้านโอชา อยู่ใกล้ๆ กัน
มาถึงตลาดเจอ วาส เพื่อนร่วมรุ่นพอดี วาสเปิด resort และมาซื้อ อาหารสำหรับแขก…

ถือเป็นเพิ่อนคนแรกที่เจอ(โดยบังเอิญ)

Advertisements