กระทู้ Slogan วันที่ 7 -14 May สมาชิกโปรดอ่านทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ขานรับ (แปลว่าอย่าแค่ผ่านตา หรือกด Like กันเฉยๆ)
และช่วยกัน Share เพื่อเชิญชวน

======
เลนซ้าย
======

เลนซ้าย เป็นเลนที่อยู่ซ้ายสุด และเป็นเลนที่กำหนดไว้สำหรับมอเตอร์ไซต์ ที่เมื่อก่อนส่วนใหญ่จะเป็นรถที่มีความเร็วไม่มากนัก

ปัจจุบันรถ Big Bike กำลังเครื่องใหญ่ ความเร็วปกติก็เร็วกว่าเก๋ง ทำให้การใช้เลนซ้ายไม่คล่องตัวเหมือนก่อน การขี่รถเลยจะมีการใช้เลนซ้ายน้อยลง

อยากให้ Biker นิสัยดีพึงระลึกไว้เสมอว่า เลนขวาเป็นเลนสำหรับแซง การแซงต้องเร่งเครื่อง และ เมื่อแซงเสร็จให้ออกจากเลนขวาทันที

การขี่รถเพื่อให้เปลี้ยนเลนง่าย ไม่จำเป็นต้องวิ่งกลางเลนแต่อาจชิดเส้นโดยเว้นประมาณ1ความกว้างตัวรถและให้เส้นอยู่ทางขวาในกรณีความเร็วสูง

การวิ่งความเร็วสูงในช่องซ้ายสุด โดยแซงซ้ายรถคันหน้า มีความเสี่ยงที่จะชนกับรถที่เปลี่ยนเลนกระทันหัน เพราะพฤติดรรม คนขับขี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเช็คกระจกด้านซ้ายก่อนเปลี่ยนเลน

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย การใช้เลนซ้ายให้ดูความเร็วเทียบคันอื่น และ เปลี่ยนเลนเพื่อแซงขวา โดยใช้เลนขวาเพื่อการแซงเท่านั้น ไม่แช่อยู่ในเลน

ขานกันครับ

‪#‎วิ่งซ้ายแซงขวาเปิดทางไม่แช่‬

Advertisements