วันนี้ได้คุยกับพี่ที่เคารพท่านนึงเรื่องของ Lottery เลยมีคำถามว่า มีประเทศไหนบ้างที่ไม่มี Lottery ขาย ..

ผมก็บอกว่า ประเทศ ภูฎาน (พู-ถาน) มัง พี่เค้าก็บอกว่าเออ มันอ่าน พู-ตาน หรือ พู-ถานกันแน่

เลยได้มีเหตุได้ค้นครับ

โดยตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี และประกาศของราชบัณฑิตยสถานว่าด้วยเรื่องการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ปี 2545 [ฉบับแก้ไข] ระบุไว้ชัดเจนว่าประเทศภูฏาน ออกเสียงว่า พู-ตาน ทั้งนี้ เหตุที่ออกเสียงว่า พูตานก็เพราะประเทศภูฏานสะกดด้วยคำว่า ฏ. ป ฏัก ซึ่งออกเสียง /ต/ นั่นเอง
ราชอาณาจักรภูฏาน [Bhutan] เป็นประเทศในทวีปเอเชียที่มีขนาดเล็ก โดยมีเนื้อที่ 47,500 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย ระหว่างประเทศอินเดีย กับจีนตามสารานุกรมออนไลน์ของวิกิพีเดีย ชื่อในภาษาท้องถิ่นของประเทศภูฏาน คือ Druk Yul [ดรุ อือ] แปลว่า “ดินแดนของมังกร”

ชื่อประเทศภูฏาน มาจากคำสมาสในภาษาสันสกฤต จากคำว่า “ภู” และคำว่า “อุทาร” อันมีความหมายว่า “แผ่นดินบนที่สูง” ซึ่งเป็นที่มาของความสับสนว่าจะออกเสียงว่า พูตาน หรือ พูถาน กันแน่ นอกจากนี้สันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะชื่อในภาษาอังกฤษBhutan ซึ่งออกสียงว่า “พูทัน” ด้วย ขณะที่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ราชบัณทิตยสภาไทย ความสับสนดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นเพราะตำราเรียนภูมิศาสตร์ของไทยเอง ซึ่งระบุชื่อประเทศนี้ว่า ภูฐาน จนเกิดความสับสนดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีการบัญญัติชื่อประเทศนี้เป็นครั้งแรกว่าภูฏานมาตั้งแต่ปี 2508

ภูฐาน มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้การปกครองโดยพระเจ้าจิกมีซิงเย วังชุก ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 4 ของราชวงศ์ดรุกยูล ทรงปกครองประเทศโดยมีคณะองคมนตรีเป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ ประเทศภูฏานโดดเด่นมากๆ เนื่องจากเป็นประเทศที่ประกาศตัวว่า จะไม่สนใจจีดีพี [GDP – Gross Domestic Product หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ] แต่จะสนใจจีดีเอชแทน GDH – Gross Domestic Happiness หรือความสุขรวมภายในประเทศ นอกจากนี้ ยังถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกับที่ในหลวงมีพระราชดำริไว้ด้วย..

สรุปแล้ว เราเข้าใจผิดเพราะตำราเรียนสะกดผิดมาแต่แรกนั่นเอง ทั้งๆ ที่มีการกำหนดให้เรียก พู-ตาน มาตั้งแต่ 2508 แล้ว….

ส่วนประเทศไหนไม่มี lottery ขาย นั้น หา Google แล้ว ก็ยังไม่มีคำตอบ

Advertisements