Volvo เป็นอีกสินค้าหนึ่งของชาว Sweden ที่คนไทยเชื่อว่าเป็นรถยนต์ทีมีการออกแบบด้านความปลอดภัยที่ดี

ปัจจุบัน Volvo มีการออกแบบพัฒนา ภายในรถยนต์ได้น่าใช้มาก โดยที่เพิ่มในเรื่องของการจัดการพลังงาน และ ความปลอดภัยในการใช้งานเข้าด้วยกัน

ในเมืองนอก นั้น รถยนต์ที่มีการใช้พลังงานจาก Battery จะจะมีอยู่สองแบบคือ

แบบ Hybrid คือ การขับเคลื่อน ด้วย เครื่องยนต์ ผสมกับ มอเตอร์ไฟฟ้า จาก Battery

แบบ Hybrid + Plug in เหมือนแบบข้างบน แต่ กำลังไฟฟ้า ที่ป้อนให้ Battery สามารถเสียบปลั๊ก เติมไฟได้ด้วย นั่นหมายถึงว่า ถ้าต้องการวิ่งด้วย ไฟฟ้าอย่างเดียว ก็สามารถทำได้ หมดแล้วก็เติม

เมืองไทย ตอนนี้ ยังไม่มี Plug in ใช้ครับ ซึ่งถ้าเริ่มมี เราจะเห็นตามปั๊มน้ำมันจะมี ช่องให้ พ่วงไฟ อยู่ใกล้ๆ ก็เป็นได้

Advertisements