มีมอเตอร์ไซต์กลุ่มเล็กๆ ชื่อว่า S Rider
ครึ่งปีมานี่ ออกทริป กันไม่ต้องนับเลยครับ…

และนี่คือ ทริปแรกของพวกเค้า

Advertisements