1 Jan 14 ปีนี้ตั้งใจว่าจะมีชีวิตที่มีระเบียบ…เริ่มจากการกลับไปดูว่าปีที่แล้วมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบ้าง

…กลับไปดูนั้นไม่ยาก เพราะเริ่มเก็บ และ บันทึกเหตุการที่สำคัญเอาไว้มาสองปีกว่าๆ แล้ว ..ทำให้ไม่ยากที่จะกลับไปสรุป

ช่วงปีที่ผ่านมาหลังจากที่เรา ย้อนไปทบทวนชีวิตตัวเอง ก็พบว่า ชีวิตดีขึั้น…สบายใจขึ้น เสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่่องน้อยลง ชีวิตมีแบบแผนขึ้น

ปีนี้คงจะมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีขึั้น แต่คงต้องทำสามเรื่่องก่อน คือ

1. สรุปชีวิตในปีที่แล้ว แล ะวิเคราะห์ว่าปีนี้อยากได้อย่างไร

2. บันทึกเหตุการณ์ชีวิตแต่ละวันในปีนี้ สั้นๆ แต่ให้ได้ประเด็น โดยจัดเวลาสักวันละครึ่งชั่วโมง “คุยกับตัวเอง”

3. นำสิ่งที่คิดไปทำ และ นำผลมาดู

ก็แค่นั้นแหล่ะ … แต่อย่าคิดว่าหมู …ไว้มาคอยดูกัน

 

Pongroofman

ป๋อง ณรงค์ วงษ์เกษม

Advertisements