เจอมอเตอร์ไซต์ ไฟฟ้า แบบนี้ ดูสวยดี อย่างนี้ ไม่กลัวฝนครับ

แต่ดูแล้วคงคล่องแคล่ว ไม่สู้ สองล้อ ปกติแน่ๆ

 

Advertisements