ได้เมล์มาเรื่อง เกียรตินิยม เป็นความรู้เรื่องภาษา อังกฤษ อยู่ใน web นี้

เลยเอามาตัดทอน และ แปะไว้ใน space ตัวเองหน่อย ครับ กันลืม

….

เกียรตินิยม-ภาษาอังกฤษเค้าใช้คำว่าอะไรครับ?

หากเทียบกับ GPA แล้ว เท่าไรจึงจะเท่ากับ Cum Laude, Magna Cum Laude หรือ Summa Cum Laude?

มีอะไรที่สูงกว่า Summa Cum Laude ไหมครับ?

Q: อาจารย์สิระครับ/คะ เกียรตินิยม-ภาษาอังกฤษเค้าใช้คำว่าอะไรครับ ?

ครับเป็นคำถามที่ดีมากครับ และผมต้องใคร่ขอแสดงความยินดีด้วยกับความตั้งใจเรียนและผลลัพธ์ที่ได้รับจาก การทุ่มเท หากแต่อยากใคร่แนะนำว่าการเรียนรู้นั้นไม่ได้จบเพียงแต่ในห้องเรียนนะ

นอกจากการศึกษาที่ดีแล้ว ความสามารถในการเข้ากับผู้อื่นซึ่งรวมทั้ง ผู้ร่วมงาน, ผู้บังคับบัญชา และ ลูกน้อง ก็มีความจำเป็นสำหรับความก้าวหน้า, ความสุข, และความสำเร็จครับ

เกียรตินิยมนี้หากแปลแบบตรงตัวก็น่าจะใช้ คำว่า “honor” หากแต่ว่าคำดังกล่าวอาจจะมีความหมายที่หลากหลายในหลายประเทศ เช่นในประเทศอังกฤษคำว่า honor อาจจะหมายความว่าเป็นโปรแกรมตรีควบโท หรือโปรแกรมซึ่งยากกว่าปกติแต่ก็ไม่สามารถเทียบเท่ากับการจบด้วยเกียรตินิยม ที่เราอยากจะสื่อสาร

ดังนั้นคำที่นำมาจากภาษาละตินใช้เพื่อเรียก “เกียรตินิยม” มีดังนี้ครับ

Cum Laude แปลว่า “with honor”
Magna Cum Laude แปลว่า “with great honor”
Summa Cum Laude แปลว่า “with highest honor”

Q: หากเทียบกับ GPA แล้ว เท่าไรจึงจะเท่ากับ Cum Ladde, Magna หรือ Summa?
ไม่มีเกณฑ์มาตราฐานเพื่อเทียบ GPA กับ Cum Laude ครับ จะแตกต่างกันไปตามมหาวิทยาลัยนะครับ หากแต่จากความรู้สึกของผม Summa Cum Laude เป็นของพิเศษมากน่าจะเท่ากับ top 1% ของ class และ Cum Laude น่าจะเท่ากับ top 10%

หากเป็นที่ประเทศไทย Summa Cum Laude ก็น่าจะเท่ากับเกียรตินิยมเหรียญทอง และ Cum Laude น่าจะเป็นเกียรตินิยมอันดับ 2 นะครับ (Magna Cum Laude ไม่น่านิยมใช้ในประเทศไทย)

Q: มีอะไรที่สูงกว่า Summa Cum Laude ไหมครับ?
555 แค่ Summa ยังไม่ดีพอหรือครับ?

แต่ปรากฎว่ามันมีนะครับ เราจะเรียกว่า Egregia Cum Laude เกียรตินิยมประเภทนี้จะให้กับผู้ซึ่งมีผลการเรียนยอดเยี่ยมแบบเดียวกับ Summa หากแต่ course ที่เรียนจะยากกว่า

Egregia Cum Laude ไม่ได้เป็นที่นิยมจึงไม่ได้มีทุกมหาวิทยาลัย

สำหรับชาว EnglishThailand ที่ยังเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาอยู่ ผมก็ขอให้ตั้งใจในเรื่องการเรียนหากสามารถ “พิชิต” หนึ่งในเกียรติประวัติทางการศึกษานี้ได้ก็จะดีมากครับเพราะสิ่งเหล่านี้จะ ติดตัวเราไปจนถึงชีวิตครับ

 

=======================================

ขอขอบคุณ ดร.สิระ สุทธิคำ สำหรับ ความรู้ และ บทความดีๆ นะครั บ

Advertisements