31 Dec 08  เห็นมาเที่ยวแต่วัด อย่าแปลกใจ

แบบว่าอายุเริ่มเยอะ … เหอ เหอ

ก็บอกแล้วว่า Trip นี้ เอาใจแม่เป็นหลัก

แม่ไปไหน พี่ป๋องไปด้วย…

แต่ตอนที่ up blog นี้ ก็ เบี้ยวไม่เข้าเชียงใหม่ไปก้บแม่แล้ว

…ไม่ได้ติด ใจร้าว ตอนอวสาน นะครับ แต่ ไม่อยากไปติดอยู่บนถนนวันนี้…

วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ลำพูนเป็นจังหวัดทางผ่านครับ แม่เค้ามาเยี่ยมเยียน น้าแป้ง ญาติๆกัน

รู้สึกว่าญาติแม่เยอะมาก จนวันหลัง ต้องให้เขียนแผนภูมิต้นไม้ ไล่นับญาติกันหน่อย

บ้านน้าแป้ง อยู่หลังนิคมอุตสาหกรรมลำพูนนี่เอง ขับรถออกมาจิ๊ดเดียว ถึง Big C ลำพูนแล้ว

คณะเรามาพักบ้านน้าแป้ง พอตอนเช้า ก็มีน้องป้อม ลูกน้าแป้ง พาคณะพี่ป๋อง ไปเที่ยว

จะไปเที่ยวไหนล่ะครับ มาลำพูนช่วงปีใหม่ ก็ต้องมานมัสการหลวงพ่อ ที่สามวัดนี้ครับ

IMG_4258 IMG_4270 IMG_4274

…วัดมหาวันวนาราม  [GPS N18° 34.732’ E099° 00.231’]

เป็นวัดแรกที่แวะมา โบสถสวยงามใหญ่โตครับ คนไม่เยอะมาก วัดนี้สร้างมาแต่ครั้งพระนางจามเทวีขึ้นครองหริภุญชัย สิ่งที่น่าชมคือ พระพุทธรูปนาคปรกที่เชื่อกันว่าคือ พระพุทธสิกขิ หรือพระศิลาดำ ซึ่งพระนางจามเทวีอัญเชิญมาจากกรุงละโว้ ปัจจุบันชาวเมืองเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระรอดหลวง หรือพระรอดลำพูน ซึ่งมีความสำคัญและเป็นแบบพิมพ์ในการจำลองทำพระเครื่องที่ลือชื่อกรุหนึ่งคือ พระรอดมหาวัน

แวะอยู่ได้พักใหญ่ก็ขับรถไปวัดที่สอง…

IMG_4278

..วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร [GPS N18° 34.619’ E099° 00.548’]

คนแน่นเอี๊ยด ครับ วัดนี้ หาที่จอดรถไม่ค่อยได้ คนขาย Lotto กันตรึม

ฟังประวัติวัดนี้ก่อน วัดนี้มีประวัติว่า วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ในรัชสมัยของพญาอาทิตยราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์จามเทวีวงศ์ โดยที่แห่งนี้ เคยเป็นพระราชฐานของพระองค์ซึ่งพระราชทานอุทิศถวายให้เป็นวัดพระธาตุฯ เพื่อเป็นพุทธบูชาหลังจากที่พระบรมสารีริกธาตุได้ปรากฏ ให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรในบริเวณดังกล่าว

ดังนั้นที่นี่ของศักดิ์สิทธิเยอะครับ

IMG_4283

ซุ้มหน้าประตูก็ สวยแล้วครับ สิงห์คู่นี้ปั้นขึ้นในสมัยพระเจ้าอาทิตยราชเมื่อทรงถวายวังให้เป็นสังฆาราม

IMG_4284 IMG_4291

พอเข้ามาก็เจอกับ วิหารหลังใหญ่เรียกว่า “วิหารหลวง” เป็นวิหารหลังใหญ่มีพระระเบียงรอบด้าน และมีมุขออกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่แทนวิหารหลังเก่า ว่ากันว่าถูกพายุพัดพังทลายไปเมื่อ พ.ศ. 2466

…โอ้ย นั่นพี่ป๋องยังลอยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ …

วิหารหลวงใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศล และประกอบศาสนกิจทุกวันพระ ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธปฏิมาใหญ่ 3 องค์ก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทองบนแท่นแก้วและยังมีพระพุทธปฏิมาหล่อโลหะขนาดกลางสมัยเชียงแสนชั้นต้นและชั้นกลางอีกหลายองค์

IMG_4300

พระบรมธาตุหริภุญชัย (ตั้งอยู่หลังวิหารหลวง) เป็นพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองคำ ประดิษฐานในพระเจดีย์ เป็นเจดีย์แบบล้านนาไทยแท้ๆ ที่ลงตัวสวยงาม

มาตอนนี้กำลังซ่อมอยู่เลยครับ ดวงพี่ป๋องไปที่ไหน เค้าก็ต้องมีซ่อมอย่างนี้เป็นประจำ

IMG_4298 IMG_4310

พระสุวรรณเจดีย์ ตั้งอยู่ทางขวาของพระบรมธาตุ สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 17 โดยพระนางปทุมวดี อัครมเหสีของพระเจ้าอาทิตยราชภายหลังจากสร้างพระบรมธาตุเสร็จได้ 4 ปี พระสุวรรณเจดีย์องค์นี้เป็นทรงปรางค์ 4 เหลี่ยม ฝีมือช่างละโว้ มีพระพุทธรูปประจำซุ้ม ฝีมือแบบขอมปรากฎให้เห็นอยู่บ้าง ยอดพระเจดีย์มีทองเหลืองหุ้มอยู่ ภายใต้ฐานล่างเป็นกรุบรรจุพระ ซึ่งเป็นพระเครื่องชนิดหนึ่ง

แต่ไม่ได้เข้าไปดูมากหรอกครับ เพราะ เข้าใจว่ากลางคืนจะมีงาน เพราะเห็นจอมากางไว้แล้ว

IMG_4321

…วัดจามเทวี [GPS N18° 34.892’ E098° 59.773’]

วัดสุดท้ายของวันนี้ ครับ คนไม่เยอะเหมือนวัดพระธาตุ

วันนี้ชาวบ้านเรียกว่า วัดกู่กุด  สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 1298 เป็นฝีมือช่างละโว้ ภายในเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าอนันตยศและเจ้ามหันตยศ ราชโอรสของพระนางจามเทวีได้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิของพระนางเมื่อปี พ.ศ. 1298 เดิมมียอดห่อหุ้มด้วยทองคำ ต่อมาจะเป็นสมัยใดไม่ทราบชัด ยอดพระเจดีย์หักหายไปชาวบ้านจึงเรียกว่า “กู่กุด” หรือมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏิ”

IMG_4316 IMG_4319

นอกจากนั้นยังมีรัตนเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ทางขวาของวิหาร สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 17 โดยพระยาสรรพสิทธิ์ ฐานล่างสุดเป็นรูป 8 เหลี่ยม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.40 เมตร สูงจรดยอด 11.50 เมตร ตัวเจดีย์เป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่ละเหลี่ยมเจาะเป็นซุ้ม ประดิษฐานพระพุทธรูปยืน ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์

วันนี้เที่ยวสามวัดดัง ลำพูน

ได้บุญมาเพียบ…หลับสบายครับ

พรุ่งนี้ไปสุโขทัยต่อ….

Advertisements