11 June 2008 วันนี้ได้มีโอกาสมาดูการกองเก็บถ่านลิกไนท์ครับ นึกว่าหมูๆ เอาเข้าจริงๆ มีรายละเอียดเยอะ สุดจะจินตนาการได้ครับ

ไว้จะมาเล่าให้ฟังนะครับ ตอนนี้จองที่ไว้ก่อน

Advertisements