9-10 June 2008

ที่ทำงานจัดโปรแกรมไปเยี่ยมโรงงานปูนที่แก่งคอย ครับ โดยวันแรกแวะไปดูการบริหารงานในส่วนที่ต้อง สื่อสารกับ ชุมชนรอบวัด ที่เป็นสถานที่รักษาผู้ป่วย HIV ว่าเค้าจัดการกันได้อย่างไร

และ การพักแรม ที่เรือนรับรอง หกเหลี่ยม ครั้งแรกของผมที่ แก่งคอย

ไว้จะแวะมาเล่าให้ฟังครับ ตอนนี้จองที่ไว้ก่อน เดี๋ยวลืม

Advertisements