มีเรื่องอยากเล่าเยอะครับ ระหว่างทางก่อนถึงเมืองปาย แต่ ยังมิมีเวลา…

ไว้ว่างๆ แล้วจะมา update ให้อ่านนะครับ

Advertisements